fbpx

Vores lærer

Esma Birdi

Personudvikling

Som selvstændig konsulent arbejder jeg med min viden om etniske minoriteters barriere og succeser i det danske samfund. Især at arbejde i et mangfoldigt miljø har en særlig plads i mit hjerte, og jeg brænder for at finde helhedsorienterede og tværfaglige løsninger, som giver etniske minoriteter et fodfæste i samfundet og i deres lokalområde.
Jeg løser opgaver indenfor integration, medborgerskab, interkulturel kommunikation og leder projekter, workshops og undervisning i samarbejde med offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og NGO’er.
Med min dansk-tyrkiske baggrund og over 20 års erfaring som projektleder, underviser og tolk, arbejder jeg for at bygge bro og forståelse mellem etniske minoriteter og det omgivende majoritetssamfund.