fbpx

KULTURKOMPETENCER I FORÆLDRESAMARBEJDET

Om Underviser

KULTURKOMPETENCER I FORÆLDRESAMARBEJDET
UDNYTTELSE AF KULTURELT POTENTIALE FOR AT SKABE MULIGHEDSKULTUR MED MINORITETSETNISKE FORÆLDRE

Det er ikke altid nemt at gennemskue, hvad et forældresamarbejde egentlig handler om og hvad der forventes af én, hvis man ikke er vokset op med det? Alle forældre vil deres børn det bedste. Men hvordan styrker vi samarbejder mellem flerkulturelle forældre børnehaver og skoler og kommunale myndigheder om barnets bedste? Et af de største udfordringer er sprogbarrierer og at det kan være vanskeligt at kommunikere med forældre fra andre kulturer, hvis man ikke forstår deres kultur og værdisæt. Det kan skabe utryghed, som kan skabe en dårlig relation mellem de involverede parter. Manglende kulturel selvindsigt og kulturforståelse mellem parterne kan føre til stor misforståelse mellem forældre og personale, hvilket kan gøre det vanskeligere at opnå det ønskede resultat. Det kan også gøre det sværere at skabe et tillidsfuldt og respektfuldt miljø, hvor alle føler sig inkluderet og hørt. Derudover kan det også føre til uhensigtsmæssige beslutninger og handlinger, der ikke støtter forældrenes behov, og som derfor ikke har den ønskede effekt. Det er vigtigt at identificere de forskellige kulturelle aspekter, som kan påvirke forældres måde at kommunikere og samarbejde på. Dette kan omfatte kulturelle forskelle, der kan have indvirkning på, hvordan forældre kommunikerer og interagerer med andre, deres holdninger og værdier samt deres forståelse af, hvad der er passende adfærd og hvad der ikke er. Vi har fokus på hvordan man bedst håndterer disse kulturelle forskelle, der tager højde for forskellige kulturelle kontekster og forældres behov. Udfordringer med forældresamarbejde og involvering er heldigvis ikke et statisk problem, men et, der kræver løbende arbejde. Derfor bør vi være opmærksomme på, hvordan disse kulturelle forskelle kan påvirke vores arbejde med forældre fra andre kulturer, og tage de nødvendige skridt for at sikre, at vi er kulturelt kompetente i vores arbejde.

  • Sundhedsplejersker
  • Pædagoger
  • Lærere
  • PPR
  • SSP
  • NGO’er
  • Medarbejdere indenfor børne- og ungeområdet

Datoer:

Lørdag den 29. april 2023 klokken 9.30 til 15.00

Lørdag den 13. maj 2023 klokken 9.30 til 15.00

Begge dage er inklusive pause og frokost

INDHOLD

Betydningen af at have kulturel forståelse og selvindsigt for at kunne arbejde effektivt med forældre fra andre kulturelle baggrunde. Strategier til at skabe større kulturel selvindsigt og bedre kulturforståelse blandt personale og ledere. Overvejelser omkring hvordan vi arbejder sammen med forældre og støtter dem bedst muligt, uanset
kulturel baggrund.Hvordan kan vi udvikle et støttende miljø, hvor forældre fra forskellige kulturelle baggrunde føler sig velkomne og respekterede. Anvendelse af kulturspecifikke metoder til at støtte forældre og møde dem på deres præmisser. Drøftelser omkring, hvordan vi kan tilbyde støttetjenester til dem, der har brug for ekstra hjælp til at kommunikere når der er sprogbarrierer. Overvejelser omkring hvordan vi støtter og respekterer kulturelle forskelle og forsøger at reducere eventuelle misforståelser, mistillid og konflikter? Best practices til at arbejde med flerkulturelle forældre. Gennem denne konference vil vi undersøge og diskutere, hvordan vi kan styrke forældresamarbejdet og forældreinvolvering ved at øge vores kendskab til kultur og kommunikation og mindske misforståelser og mistillid, så børnene på skoler og børnehaver med mange tosprogede børn kan få den bedste oplevelse. Vi ved, at forældresamarbejde er afgørende for at skabe et stærkt miljø for læring og udvikling.

Vi glæder os til at dele vores viden med dig, så du kan hjælpe dit skole- og dagtilbud med at skabe en stærk forældresamarbejdskultur. Vi ser frem til at dele vores erfaringer og viden med hinanden, så vi kan give børnene det bedste fundament for at lykkes i livet Dialogbaseret oplæg, øvelser og workshops, der er med til at give en forståelse minoritetsetniske forældres ageren i kulturmødet. Vi lægger vægt på at skabe en positiv og åben stemning, så alle får lyst til at deltage aktivt.

KULTURKOMPETENCE I FORÆLDRESAMARBEJDE:
UDNYTTELSE AF KULTURELT POTENTIALE FOR AT SKABE
MULIGHEDSKULTUR MED MINORITETSETNISKE

Start maj 20, 2023
Periode 20-05-2023 - 03.06.2023
Målgruppe Sundhedsplejersker Pædagoger Lærere PPR SSP NGO’er Medarbejdere indenfor børne- og ungeområdet
Hold nr 96894
Adresse Valby Skole, Ved Ovnhallen 6, 2500 København
Lokale Tumlesal
Ugedag Lørdag
Tid 09:30 - 15:00
Hold timer 10
Antal mødegange 2
Pris 3,250.00kr.

Vis sted

Del vores kursus