fbpx

Events

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Forældreakademiet

Kultur Viften 0 466

Hvad er formålet med aktiviteten?

Dette projektet har til formål at give de pågældende forældre de bedst mulige forudsætninger for at understøtte deres børns skolegang i den danske folkeskole og ruste dem til det videre uddannelsesvalg, herunder brug af de muligheder der ligger i den uformelle uddannelsessektor.

Målgruppe:

Forældre med anden etnisk baggrund end dansk eller etnisk danske familier med børn i skolealderen, bosiddende i Storkøbenhavn.

Baggrund og rationale:
Mange familier har et stort ønske om at give deres børn den bedst mulige start i tilværelsen, ikke mindst hvad angår uddannelse. En del af forældrene er imidlertid ikke i stand til at afkode hvordan samspillet mellem hjem, skole, foreningsliv og øvrige fritidsaktiviteter fungerer i Danmark og ender derfor med at agere uhensigtsmæssigt eller slet ikke at involvere sig i frustration over at blive misforstået.

Disse forældre har brug for redskaber til at føre deres positive intentioner ud i livet på måder som vækker genklang i den danske virkelighed. De har brug for indsigt i den pædagogik, deres børn mødes med i skolen, de har brug for viden om alle de formelle og mindre formelle beslutninger, der hen ad vejen er med til at afstikke de fremtidige muligheder og veje for ens barn og de har brug for at styrke deres kompetencer inden for kommunikation og konfliktløsning på dansk.

Der vil blive afholdt en serie á 6 workshops i løbet af foråret 2022.
På denne måde kommer aktiviteterne til at opfylde et dobbelt formål, dels at give forældrene viden og værktøjer, de kan bruge i forhold til deres børns skolegang og dels at fungere som en smagsprøve på deltagelse i almindelige aktiviteter i aftenskoleregi.

Som vist nedenfor vil der være følgende oplæg og der vil bl.a. indgå øvelser, rollespil, gruppearbejde og diskussioner:

Workshop 1: Pædagogikken i den danske folkeskole. Folkeskolens formålsparagraf og rolle i samfundet.

Workshop 2: Rollemodeller og dennes betydning for skolebørn.

Workshop 3: Danske højtider og traditioner.

Workshop 4: Mobning. Hvad er årsagerne? Hvordan erkender man at det finder sted? Hvordan håndterer man det?

Workshop 5: Kommunikation og konflikthåndtering.

Workshop 6: At være tosproget: Udfordringer og muligheder.

 

For at høre nærmere om projektet kontakt da venligst
Projekt ansvarlig: Sümeyye Inal
mail: sumeyye@kulturviften.dk